Om denne service.

Foto: Sweco A/S
Mens Sallingsundbroen renoveres, kan brede landbrugskøretøjer kun passere broen 2 gange dagligt:
- kl. 04.45 og kl. 19.45 mod Mors
- kl. 05.00 og kl. 20.00 mod Salling

Tilmelding til disse intervaller er nødvendige frem til 30. november 2023.


Regler for booking og afbestilling.

Passage skal bookes senest 11 timer før denne gennemføres.
Evt. afbestilling af en booket passage skal ske snarest muligt.
Man skal møde på et af nedenstående opsamlingssteder senest 15 minutter før det tidspunkt, der er booket.


Opsamlingssteder

Opsamlingssted på Mors-siden
På Mors bliver 1. vognbane mod Salling spærret af et stykke før broen. Opsamlingsstedet er placeret i dette afspærrede område (markeret med en rød oval på billedet herunder). Passage af broen må først påbegyndes når:
- rødt blink er aktiveret, og
- trafikvagten har givet signal om fri bane

Foto: Google


Opsamlingssted på Salling-siden
Opsamlingsstedet på Salling er græsrabatten langs Brovej i retningen mod Mors, som er markeret med en rød oval på billedet herunder (lige før rastepladsen).
Passage af broen må først påbegyndes når:
- rødt blink er aktiveret, og
- trafikvagten har givet signal om fri bane

Foto: Google


Under passagen

Føreren af det brede køretøj skal inden og under kørslen sikre sig, at:
  • trafikvagtens anvisninger altid efterkommes.
  • køretøjet er i lovlig/forsvarlig stand.
  • køretøjet overholder dimensionerne i dimensionsbekendtgørelsen.
  • køretøjet ikke har en bredde over 3,95 m (gældende til ultimo august 2022).
  • køretøjet overholder reglerne for lygteføring og afmærkning.
  • køretøjet skal passere broen i et kørespor som ligger op ad trafikværnet/arbejdsområdet.
  • ingen hjul/larvebånd fra køretøjet må komme op på fortovet.Økonomi

Det er omkostningsfrit for dig som bruger at oprette og benytte en brugerkonto på dette system ligesom det er omkostningsfrit at passere broen i de tidsbegrænsede intervaller.


Persondata og Cookies

Data oprettet i dette bookingsystem slettes når renovering af Sallingsundbroen er gennemført.
Vi anvender Cookies til sessionsstyring.
Vi deler ikke dine data med andre end Vejdirektoratet.Systemudvikler

Nærværende bookingsystem er udviklet og drives og hostes af Arkil Holding's IT-afdeling i henhold til aftale med Vejdirektoratet.